ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ: Παράταση μέχρι 04/12/2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Ειδοποιητήρια εισφορών μη μισθωτών μηνός Οκτωβρίου

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης)

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές - τεκμαρτά ημερομίσθια

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Μηνιαία απεικόνιση απονομών κύριων συντάξεων

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Μεταστέγαση του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Υποβολή AΠΔ κοινών επιχειρήσεων Οκτωβρίου 2020 με χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΕΦΚΑ: Το Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του για τη χρονική περίοδο από τις 27/10/2020 έως και τις 9/11/2020 στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΕΦΚΑ