ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΙΚ: Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης.

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Κατηγορία: 

ΠΟΛ 1227/2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΠΟΛ 1227/2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1227/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 01/10/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΚΧΩΗ-ΠΙΖ
Τίτλος: Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1200/2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΠΟΛ 1200/2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1200/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15/09/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 2001/15-09-2015
Τίτλος: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1173/2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΠΟΛ 1173/2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1173/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 04/08/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Ξ3ΤΗ-Ψ7Τ
Τίτλος: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Παράταση καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015. ΠΟΛ 1162/2015 (ΦΕΚ 1537 Β'/22-07-2015). Δελτίο Τύπου της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΠΟΛ 1132/2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763) (Αφορά θέματα φορολογικών δηλώσεων)

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ