Δελτίο Τύπου - Συνάντηση με ΥΠΕΘΟ

 

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΕΘΟ συνάντηση μεταξύ των κ.κ. Ανδριανόπουλο - Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΘΟ, Στάθη - Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του κ. Μπέζα, Αλαβάνο - Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γρηγορόπουλο - Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και Πανδή - Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Φοροτεχνικών θεμάτων του ΤΕΕ.
 
Το θέμα της συνάντησης αφορούσε την αναστολή του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων καθώς και άλλα θέματα σχετικά με τη φορολόγηση των Δημοσίων Έργων.
 
Από τη συζήτηση αναδείχτηκαν τα πολλά ερωτήματα και οι δυσκολίες της άμεσης εφαρμογής του νέου αυτού τρόπου φορολόγησης.
 
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. από την πλευρά της υποστήριξε τη θέση της, έχοντας και τη πλήρη συμπαράσταση του ΤΕΕ, για τα υπαρκτά προβλήματα που δημιουργεί η καινούρια φορολογική πραγματικότητα. Οι μόνιμα μεταχρονολογημένες συμπληρωματικές συμβάσεις, η αδυναμία τιμολόγησης εκτελεσμένου έργου με ευθύνη της προϊσταμένης αρχής, η δυσκολία και η εύκολη απόρριψη της όποιας απογραφής από υπαλλήλους της Εφορίας, σε συνδυασμό με την επιβαλλόμενη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων λογισμικού, που δεν είναι ακόμη έτοιμα να υποστηρίξουν τα νέα μέτρα, ανέδειξαν την αναστολή εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων σαν προϋπόθεση για ένα σωστό και εποικοδομητικό διάλογο.
 
Από πλευράς Υπουργείου διατυπώθηκε η άποψη και η επιθυμία τους τα φορολογικά μέτρα, ιδιαίτερα τα καινούρια, να είναι προϊόν συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων, η οποία επιδιώκετε και στην περίπτωση μας. Υπογραμμίστηκε ότι η αναστολή είναι ένα θέμα που απαιτεί Νομοθετική ρύθμιση. Τέλος, επισημάνθηκε και εκφράστηκε η ευαισθησία και η κατανόηση από πλευράς του Υπουργείου και ειδικότερα του Υφυπουργού κ. Μπέζα στο αίτημα μας για σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος.
 
Από τα γραφεία της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
 
Κατηγορία: