Διαμαρτυρία ΣΕΔΕ Πάτρας για αλλαγές στην έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Η σχετική διαμαρτυρία βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: