Διαμαρτυρία του ΣΕΔΕ Καβάλας προς την Τράπεζα Αττικής σχετικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών

Η σχεετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: