Διευκρινιστική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ρεθύμνου για την ενοποίηση