Έκτακτη σύγκληση Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ - Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτευούσης

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: