Εξέταση προσφυγής της Κοινοπραξίας Λιάκου - Σταμκόπουλου

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα ο συνεργάτης της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Τάσος Γακίδης.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

εδώ - αρχείο 1

εδώ - αρχείο 2

εδώ - αρχείο 3

 

Κατηγορία: