Home, ΚΗΣΚ, έργα, έργο, εργολήπτης, εργολήπτες, δημόσιο, δημόσια, κατασκευστική, κατασκευαστικές

  • ΠΕΣΕΔΕ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΣΕΔΕ  ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
  • ΠΕΣΕΔΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
  • ΠΕΣΕΔΕ:Συνέντευξη της Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ Κας Μαρίας Τσιομπάνου στο ραδιοφωνικό σταθμό North 98 για τις συνέπειες  της υγειονομικής κρίσης στον εργοληπτικό κλάδο
  • ΠΕΣΕΔΕ:ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΙΚ.51524/1262/07-11-2019
  • Υπουργείο Εσωτερικών:Άρθρο 49: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
  • ΠΕΣΕΔΕ:Η Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ σε συνέντευξη σχετικά με την Ματαίωση διαγωνισμών του Δ. Θεσσαλονίκης
  • Εργοληπτικόν Βήμα Τεύχος 116
  • Βοήθημα για τον Ν.4412/2016 και το ΠΔ 71/2019, με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ

8 Ιαν 2009

Άλλο

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μείωσης των κατωτάτων ορίων προυπολογισμών έργων στο 50% για έργα που εκτελούνται «ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ». Σχόλιο από τον Τάσο Γακίδη Νομικό Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

5 Ιαν 2009

Επικαιρότητα

Σύσκεψη υπό τον Γ.Αλογοσκούφη - Ταχύτερη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων προωθεί το οικονομικό επιτελείο (news.in.gr)

5 Ιαν 2009

Άλλο

Αναρτήθηκε στην ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (στην κατηγορία 'Ειδική Πρόσκληση - Έκπτωση Αναδόχου') η απόφαση 514 του 2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά περιπτώσεις που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα.

5 Ιαν 2009

Ειδική Πρόσκληση - Έκπτωση Αναδόχου

Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθο

2 Ιαν 2009

Λογαριασμοί

Η πράξη επιστροφής των πινακίων πληρωμής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου συνιστά άρνηση πληρωμής, διότι με αυτή διατυπώνεται η άποψη των αρμοδίων οργάνων για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση της

2 Ιαν 2009

Βήμα

Πρακτικά Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Προεδρείων Συνδέσμων μελών Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

2 Ιαν 2009

Άλλο

Αναρτήθηκε στην ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (στην κατηγορία 'Λογαριασμοί') η απόφαση 387 του 2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά την πράξη επιστροφής των πινακίων πληρωμής.

2 Ιαν 2009

Επικαιρότητα

Για τρίτο χρόνο ανύπαρκτο το ΕΣΠΑ με βάση τα στοιχεία του Κρατικού Προυπολογισμού 2009. Τι επισημαίνει μελέτη ομάδας εργασίας του ΤΕΕ

31 Δεκ 2008

Υπεργολαβία - Υποκατάσταση

Διαφορά «υποκατάστασης» και «υπεργολαβίας» -. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται έγκριση του φορέα και δικαιούχος του μέρους της αμοιβής είναι ο υποκατάστατος εργολάβος. Στη δεύτερη, δικαιούχος έναντι του φορέα είναι ο εργολάβος. Κρίθηκε ότι η συμφωνία

31 Δεκ 2008

Άλλο

Αναρτήθηκε στην ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (στην κατηγορία 'Υπεργολαβία-Υποκατάσταση') η απόφαση 570 του 2007 του Αρείου Πάγου που αφορά τη διαφορά 'υποκατάστασης' και 'υπεργολαβίας'.

30 Δεκ 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Oι δικηγόροι εξακολουθούν να μπορούν - και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα των Δικηγόρων, επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων που κατέχουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται

30 Δεκ 2008

Συντελεστές

Συντελεστές Αναθεώρησης Αναλυτικών Τιμολογίων 4ο Τρίμηνο 2008 - ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Σελίδες