Εγκύκλιος

Εγκύκλιος 6/2015 Δημοσίευση απόφασης με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων»

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 6/2015
Φορέας: Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
Ημερομηνία: 17/03/2015
Δημοσίευση:
ΑΔΑ: 6Ι2Ζ465ΦΘΘ-2ΒΤ
Τίτλος: Δημοσίευση απόφασης με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων»
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος 5/2015 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5/2015
Φορέας: Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Ημερομηνία: 10/03/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω2ΠΓ465ΦΘΘ-ΑΦ0
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 10
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 27/02/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ
Τίτλος: Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/02/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εγκύκλιος