Νόμος 4825/2021 (ΦΕΚ 157 Α' /04.09.2021) : Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών & ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής & διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας,& άλλες επείγουσες διατάξεις

Κατηγορία: 
Φορέας: