Συντελεστές Α Τριμήνου 2005 - ΑΤΗΕ Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών