Συντελεστές Α Τριμήνου 2005 - ΑΤΛΕ Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών