Τιμολόγια

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Ημερομηνία: 29/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω75Χ465ΦΘΘ-ΘΦΕ/01.07.2015
Τίτλος: Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

'Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ', Εγκύκλιος 18/2014 της ΓΓΔΕ

Η σχετική Εγκύκλιος 18/2014 βρίσκεται εδώ.

Εγκύκλιος 12 του ΥΠΥΜΕΔΙ - 'Προσθήκη ¶ρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων»'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ

Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων - Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. - Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ βρίσκεται εδώ.

Ο πίνακας με τα σχετικά παραδείγματα βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων - Απόφαση του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ 1913 Β' 2014)

Το απόσπασμα από το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Προσθήκη ¶ρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

H εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων & Κατασκευών ('ανακύκλωση') θα συμπεριληφθεί στα ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης «Προσθήκη - Συμπλήρωση Αρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας»

Η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται εδώ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Τιμολόγια