Θέσεις του ΣΕΔΕ Λέσβου αναφορικά με τις διατάξεις του Ν.4250/2014

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: