Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Κώστας Καραμανλής: Σχεδιάζουμε την Θεσσαλονίκη της επόμενης δεκαετίας