Συντελεστές Β Τριμήνου 2005- Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών ΑΤΗΕ