Εκγύκλιος Ε. 6

 

Εκδόθηκε η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 2007'.  

Αναζητήστε την στα έγγραφα της Ιστοσελίδας μας.

Κατηγορία: