ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1132/2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1132/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β΄1286/29.6.2015
Τίτλος: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)
Αρχείο:
Σχόλια: Αφορά θέματα των φορολογικών δηλώσεων
Law category: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1099/2015 του ΥΠΟΙΚ - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1099/2015                            
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 05-05-2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 79ΘΤΗ-1ΗΑ
Τίτλος: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια: Υπολογισμός δόσεων κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας νομικών προσώπων
Law category: 
  • ΠΟΛ

Pages

Subscribe to RSS - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ