Γνωμάτευση για Καταστατικό ΠΕΣΕΔΕ - Γ. Γαλενιανός...