Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕ Καρδίτσας

 

ΣΕΔΕ Καρδίτσας
 
 
Κατά τις αρχαιρεσίες για όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου Καρδίτσας, που πραγματοποιήθηκε την 3η Απριλίου 2007, εξελέγησαν για το νέο Δ.Σ. τα κάτωθι μέλη του:
 
Αντωνάκης Αριστείδης
Στάικος Απόστολος
Αναστασίου Γεώργιος
Μαρκούτης Γεώργιος
Νιζάμης Μιχαήλ
Νασιάκος Αθανάσιος
Τσιώκος Αναστάσιος
 
 
Στη συνέχεια στις 17-4-2007 κατά την 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυτό σε Σώμα εκλέγοντας για Πρόεδρο τον κ. Αντωνάκη Αριστείδη, Αντιπρόεδρο τον κ. Στάϊκο Απόστολο, Γραμματέα τον κ. Αναστασίου Γεώργιο και Ταμία τον κ. Μαρκούτη Γεώργιο.
 
Κατηγορία: