Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 71/2019 με θέμα " Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)."

Προεδρικό Διάταγμα: Απόφαση / Αριθμ. 71/2019
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 03/07/2019
Δημοσίευση: ΦΕΚ 112Α'
Τίτλος: Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).
Αρχείο:
Σχόλια: