Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ