Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Καταβολή 260,5 εκατ. ευρώ σε 611.618 δικαιούχους