N.3669/2008 Πρότυπες Διακηρύξεις

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4281/2014 (ΑΡΘΡΟ 201) του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη

  


Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014)   «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», στο Μέρος Β του οποίου (άρθρα 14-201) περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών