ΠΟΛ 1102/2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1102/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 11/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Ε9ΩΗ-ΛΓΠ
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: