ΙΚΑ

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015, έως 27/07/2015

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 22/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΓΙ34691ΩΓ-9Ρ4
Τίτλος: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 παρατείνεται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/07/2015
Νόμος: 
  • Έγγραφο

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών & δόσεων μέχρι την Πέμπτη 16/07/2015

Δελτίο Τύπου

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι 13/07/15, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/15, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την Πέμπτη 16/07/2015, ήτοι μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 29/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ-Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ-Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Αναρτήθηκε στην ενότητα "Νομοθεσία" εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο            
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 06-05-2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8Θ64691ΩΓ-Β4Δ
Τίτλος: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

Εγκύκλιος 21/2015 του ΙΚΑ - Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Εγκύκλιος 21/2015 του ΙΚΑ - Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015.

Αναρτήθηκε στην ενότητα "Νομοθεσία" εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 10
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 27/02/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ
Τίτλος: Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 
Εγγραφή στο RSS - ΙΚΑ