Έκκληση βοήθειας από τα Σκόπια για παροχή μηχανημάτων έργου