Επιστολή της Επιτροπής Ενοποίησης προς το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η επιστολή της Συντονιστικής Γραμματείας της Επιτροπής Ενοποίησης βρίσκεται εδώ.

Η από 13-7-2009 επιστολή του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που αναρτήθηκε στο site με απόφαση του Δ.Σ. στις 18-7-2009 βρίσκεται εδώ.

Η 911/18-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.