Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 103 11-12/2016. Ξεφυλλίστε το.