Ορθή επανάληψη πρόσκλησης για συνεδρίαση της Επιτροπής Ενοποίησης στις 17-09-2009

Η πρόσκληση για την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ενοποίησης βρίσκεται εδώ.