Πρακτικά Β' συνεδρίασης επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης. Οι τοποθετήσεις των Υπουργών κκ Γ. Σταθάκη και Χ. Σπίρτζη

Πρακτικά Β' συνεδρίασης επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης:

Η τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κου Χ. Σπίρτζη εδώ.

Η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κου Γ. Σταθάκη εδώ.

Τα Πρακτικά Β' συνεδρίασης εδώ.

Φορέας: