Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ξάνθης: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης στις 9/9/2009 με θέμα την πορεία για την ενοποίηση των εργοληπτικών οργανώσεων

Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ξανθης βρίσκεται εδώ.

Η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Περιμένουμε περισσότερη ενημέρωση.