Αρχείο νέων / ανακοινώσεων

Οι εισηγήσεις από την Ημερίδα του ΣΤΕΑΤ για τα δημόσια έργα με θέμα "Βέλτιστο κόστος για μέγιστο κοινωνικό όφελος"

Εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Ξενίδη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματός Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει.

Εισήγηση του κου. Σέργιου Λαμπρόπουλου, τ. Καθηγητή ΕΜΠ, με θέμα: Τι μπορεί να γίνει;.

Φορέας: 
Tags: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

Φορέας: 

Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Ενημέρωση μελών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί)

Αρ. Πρωτ. 1142

Αθήνα,  6 Οκτωβρίου 2015

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την διενέργεια διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, προβλέπεται από 1 Δεκεμβρίου 2015.

Για την διευκόλυνση των μελών μας, η ΠΕΣΕΔΕ προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές:

Τραγική εξέλιξη αν αληθεύθει το δημοσίευμα του newmoney.gr: Με το σύστημα μελέτη-κατασκευή όλα τα δημόσια έργα

Αναδημοσίευση από το newmoney.gr 04/10/2015

Της Μαριάννας Τζάννε

Από το υπουργείο Υποδομών θα σχεδιάζονται όλες οι υποδομές της χώρας - Κύριος ρυθμιστής της αγοράς κατασκευών ο Χρήστος Σπίρτζης

Φορέας: 

Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομίας με θέμα την πορεία και τα προβλήματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 θα παραστεί το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00πμ υπό τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κο Γεώργιο Σταθάκη και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κο Αλέξη Χαρίτση.

Θα γίνει ενημέρωση για την πορεία του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και θα εκτεθούν τα προβλήματα που έχουν ενσκήψει στην υλοποίησή του.

Φορέας: 

ΣΠΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας: Επιστολή προς Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας με θέμα, «Αναγκαία η Παράταση του ΕΣΠΑ και η Επανεκκίνηση του Π.Δ.Ε.»

Την επιστολή του ΣΠΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρο θα την βρείτε εδώ.

Φορέας: 

Απολογισμός έργου του υπουργείου οικονομίας υποδομών ναυτιλίας & τουρισμού - Αύγουστος 2015

Τον απολογισμό έργου του υπουργείου οικονομίας υποδομών ναυτιλίας & τουρισμού - Αύγουστος 2015 θα τον διαβάσετε έδω.

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Περφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Συνάντηση του Περιφερειάρχη κου Α. Τζιτζικώστα με τα Προεδρεία της ΠΕΣΕΔΕ και του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ για το ζήτημα ανάθεσης σειράς έργων "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης"

Περφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κο Α. Τζιτζικώστα, προσκλήθηκαν την Παρασκευή 29/05/2015 τα Προεδρεία της ΠΕΣΕΔΕ και του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ για το ζήτημα ανάθεσης σειράς έργων της ΠΚΜ "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης".

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας κου Π. Μπίλια.

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διαβούλευση ενσωμάτωσης των νέων οδηγιών για την Ενότητα "1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διαβούλευση ενσωμάτωσης των νέων οδηγιών για την Ενότητα "1. Σύγκρουση συμφερόντων 2. Λόγοι αποκλεισμού 3. Πάγιοι όροι συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων 2. Λόγοι αποκλεισμού 3. Πάγιοι όροι  συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων

Φορέας: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"

Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"

Λήξη διαβούλευσης 20/07/2015

Φορέας: 

Σελίδες